วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

คู่กรรม #060




คู่กรรม #061




คู่กรรม #062




คู่กรรม #063




คู่กรรม #064




คู่กรรม #065




คู่กรรม #066




คู่กรรม #067




คู่กรรม #068




คู่กรรม #069




คู่กรรม #070




คู่กรรม #071




คู่กรรม #072




คู่กรรม #073




คู่กรรม #074




คู่กรรม #075




คู่กรรม #076




คู่กรรม #077




คู่กรรม #078




คู่กรรม #079




คู่กรรม #080




คู่กรรม #081




คู่กรรม #082




คู่กรรม #083




คู่กรรม #084




คู่กรรม #085




คู่กรรม #086




คู่กรรม #087




คู่กรรม #088




คู่กรรม #089




คู่กรรม #090




คู่กรรม #091




คู่กรรม #092




คู่กรรม #093




คู่กรรม #094




คู่กรรม #095




คู่กรรม #096




คู่กรรม #097




คู่กรรม #098




คู่กรรม #099




คู่กรรม #100




คู่กรรม #101




คู่กรรม #102




คู่กรรม #103




คู่กรรม #104




คู่กรรม #105




คู่กรรม #106




คู่กรรม #107




คู่กรรม #108




คู่กรรม #109




คู่กรรม #110




คู่กรรม #111




วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

คู่กรรม #112




คู่กรรม #113




คู่กรรม #114




คู่กรรม #115




คู่กรรม #116




คู่กรรม #117




คู่กรรม #118




คู่กรรม #119 (END)




คู่กรรม SpecialClip

ขอเชิญชม...

"กว่าจะเป็นคู่กรรม"
ที่ออกอากาศทางช่อง 7

เป็นเบื้องหลังและความเป็นมาของ
"คู่กรรม กวาง&เบิร์ด"

มีทั้งหมด 4 คลิป


จาก Youtube channel ของ tuktukland [อ้างอิง]

คู่กรรม SpecialClip #1




คู่กรรม SpecialClip #2




คู่กรรม SpecialClip #3




คู่กรรม SpecialClip #4 (END)